• Vật lý

  nguồn ion
  Electron Beam Ion Source (EBIS)
  Nguồn Ion chùm tia điện tử
  hollow cathode ion source
  nguồn ion catot rỗng
  liquid metal ion source
  nguồn iôn kim loại lỏng
  open are ion source
  nguồn iôn hồ quang hở

  Kỹ thuật chung

  nguồn iôn
  Electron Beam Ion Source (EBIS)
  Nguồn Ion chùm tia điện tử
  Electron-Cyclotron-Resonance Ion Source (ECRIS)
  Nguồn Ion của máy gia tốc cộng hưởng điện tử
  hollow cathode ion source
  nguồn ion catot rỗng
  liquid metal ion source
  nguồn iôn kim loại lỏng
  open are ion source
  nguồn iôn hồ quang hở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X