• /i´reidi¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Soi sáng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Làm sáng ngời
  Cho ánh sáng rọi vào; (vật lý) chiếu (bức xạ...) rọi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phát ra, tỏa ra

  Kỹ thuật chung

  bức xạ
  chiếu
  chiếu xạ
  phát ra
  rọi
  tỏa ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X