• /i´relətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không dính dáng, không liên quan, không quan hệ (với...)
  this magazine is quite irrelative to politics
  tạp chí này hoàn toàn chẳng liên quan đến chính trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X