• /kwait/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hoàn toàn, hầu hết, đúng là
  quite new
  hoàn toàn mới mẻ
  not quite finished
  chưa xong hẳn
  quite other
  rất khác, khác hẳn
  to be quite a hero
  đúng là một anh hùng
  Khá, không hiểu lắm, ở chừng mực nào đó
  quite a long time
  khá lâu
  Đúng, đồng ý, phải (trong câu đáp)
  quite so
  đúng thế
  yes, quite
  phải, đúng đấy
  Từ xác định
  Dùng để nhấn mạnh (đối tượng) trong câu
  quite a beauty
  đúng là một người đẹp
  quite a hero
  đúng là một người anh hùng
  (not) quite the (done) thing
  (không) được xã hội chấp nhận

  Cấu trúc từ

  he (she) isn't quite
  ông ta (bà ta) không phải là người lịch sự
  quite a few; quite a lot (of)
  kha khá, khá nhiều
  quite some time
  khá lâu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm yên

  Kinh tế

  êm ả
  yên tĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X