• /¸iritə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác irritableness

  Danh từ

  Tính dễ cáu, tính cáu kỉnh
  (sinh vật học); (y học) tính dễ bị kích thích; tính cảm ứng

  Chuyên ngành

  Y học

  tính dễ kích thích

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X