• /¸iri´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm phát cáu, sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức
  (sinh vật học) sự kích thích
  (y học) sự kích thích; sự làm tấy lên, sự làm rát (da...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X