• /¸æni´mɔsiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thù oán, hận thù; tình trạng thù địch
  to have animosity against (towards) someone
  thù oán ai
  animosity between two nations
  tình trạng thù địch giữa hai quốc gia


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  good will , love

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X