• /´aisə¸leitə/

  Thông dụng

  Xem isolate

  Chuyên ngành

  Ô tô

  vật ngăn cách

  Toán & tin

  cái tách

  Xây dựng

  bộ phận cách ly
  dao cách ly

  Điện

  cái cách điện
  cái cắt mạch điện

  Kỹ thuật chung

  bộ cách ly
  resilient isolator
  bộ cách ly đàn hồi
  opto-isolator
  bộ cách ly quang học
  cầu dao
  cầu dao cách ly
  chất cách điện
  cable isolator
  chất cách điện cáp
  dụng cụ cách điện
  suspension isolator
  dụng cụ cách điện treo
  sứ cách điện
  umbrella isolator
  sứ cách điện hình nấm
  vật cách điện
  vật cách ly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X