• /´aisə¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cô lập
  (y học) cách ly
  (điện học) cách
  (hoá học) tách ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cô lập, tách biệt, riêng biệt

  Kỹ thuật chung

  ngắt
  ngắt điện
  riêng biệt
  tách

  Giải thích EN: To separate a production unit or a part of a process by closing valves or installing line blanks to block flow so the isolated portion can be removed or repaired..

  Giải thích VN: Tách một bộ phận sản xuất hay một phần của một quy trình bằng cách đóng các van nhằm ngăn dòng chảy để phần bị tách có thể được tháo ra hay sửa chữa..

  to isolate
  tách ra
  tách biệt

  Kinh tế

  cách ly
  tách ra

  Địa chất

  cách, cách ly, tách ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X