• /´dʒetsəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng hoá vứt xuống biển cho nhẹ tàu (khi gặp dông tố...)
  Hàng hoá vứt đi trôi giạt vào bờ
  flotsam and jetsam

  Xem flotsam

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hàng quăng xuống biển
  hàng trôi giạt
  hàng vứt khỏi tàu
  hàng vứt khỏi tầu
  hàng vứt xuống biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X