• /´flɔtsəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật nổi lềnh bềnh (trên mặt biển)
  flotsam and jetsam
  hàng hoá trôi giạt vào bờ; tàu đắm trôi giạt vào bờ
  Những đồ tạp nhạp vô giá trị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) những người sống lang thang, những người nay có việc mai không

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  hàng trôi dạt

  Kinh tế

  hàng trôi giạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X