• /dʒib/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) lá buồm tam giác (ở mũi tàu, thuyền)
  (kỹ thuật) cần máy trục, cần nhấc
  the cut of one's jib
  dáng vẻ bề ngoài

  Động từ

  (hàng hải) trở (buồm)

  Nội động từ

  Đứng sững lại; giật lùi lại không chịu đi tiếp (ngựa...)
  Không chịu làm, lẩn tránh (việc gì)
  ( jib at) ghê tởm, gớm ghét, không thích
  to jib at somebody
  tỏ ý ghét ai
  to jib at something
  tỏ ý ghê tởm cái gì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cần trục phụ
  rầm kích
  tay cần trục

  Kỹ thuật chung

  cái móc
  cần cẩu
  cần trục
  dầm chìa

  Địa chất

  tay máy đánh rạch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  arm , balk , boom , foresail , sail , stop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X