• /bu:m/

  /bum/


  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) sào căng buồm
  Hàng rào gỗ nổi (chắn cửa sông, cửa cảng)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cần (máy trục)
  Xà dọc (cánh máy bay)
  Tiếng nổ đùng đùng (súng); tiếng gầm (sóng); tiếng oang oang
  Tiếng kêu vo vo

  Nội động từ

  Nổ đùng đùng (súng); nói oang oang
  Kêu vo vo, kêu vo ve (sâu bọ)

  Danh từ

  Sự tăng vọt (giá cả)
  Sự phất trong (buôn bán...); sự nổi tiếng thình lình (nhờ quảng cáo rùm beng)
  boom city (town)
  thành phố phát triển nhanh

  Ngoại động từ

  Quảng cáo rùm beng (cho một mặt hàng gì mới...)

  Nội động từ

  Tăng vọt (giá cả)
  Phất (công việc buôn bán...); thình lình trở nên nổi tiếng (nhờ quảng cáo rùm beng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) sự buôn bán phát đạt

  Cơ khí & công trình

  cần (máy trục)
  mạ dầm
  thanh đai của giàn

  Giao thông & vận tải

  hàng rào nổi
  sào căng buồm
  spinnaker boom
  sào căng buồm lớn (thuyền buồm)

  Xây dựng

  cần (cẩu trục)
  mạ rầm

  Kỹ thuật chung

  cái ghi
  cần máy trục
  crane boom base
  đỉnh cần máy trục
  dầm
  dầm dọc
  độ cong
  giá máy
  giằng (trong giàn)
  mũi tên
  ô thanh chắn
  thanh dài
  thanh giằng
  tầm với

  Kinh tế

  bán đắt buôn may
  cơn sốt
  đợt bộc phát
  giá cả bột tăng
  giai đoạn phồn thịnh bộc phát
  phát triển mạnh
  phồn vinh
  boom inflation
  sự lạm phát phồn vinh
  economic boom
  phồn vinh kinh tế
  speculative boom
  phồn vinh có tính đầu cơ
  sự lên giá đột ngột
  tăng vọt
  investment boom
  sự tăng vọt đầu tư
  tăng vọt giá cả
  vọt giá

  Địa chất

  dầm, xà ngang, cần (máy xúc, máy trục)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X