• /´dʒim¸dʒæmz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều (từ lóng)

  Chứng mê sảng rượu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) jitter

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  fidget , jump , shiver , tremble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X