• /'trembl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự run; cảm giác run, động tác run
  Sự rung động; tiếng rung
  to be all in (on, of) a tremble
  run như cầy sấy

  Nội động từ

  Run
  to tremble with fear
  sợ run
  to tremble with cold
  lạnh run lên
  Rung
  Rung sợ, lo sợ
  to tremble at the thought of...
  run sợ khi nghĩ đến...
  to tremble for someone
  lo sợ cho ai
  to tremble in the balance

  Xem balance

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phễu đổ bê tông

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be calm , calm , steady

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X