• /´dʒɔbə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm thuê việc lặt vặt; người làm khoán
  Kẻ đầu cơ
  Người môi giới chạy hàng xách
  Người buôn bán cổ phần (chứng khoán)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bán buôn
  Người cho thuê ngựa, người cho thuê xe
  Kẻ lợi dụng chức vụ để xoay sở kiếm chác

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhà thầu phụ

  Xây dựng

  thợ làm khoán

  Kỹ thuật chung

  người bán lại
  người làm khoán

  Kinh tế

  công ty cổ phiếu
  người buôn sỉ
  người làm khoán
  người làm thuê việc lặt vặt
  người kinh doanh
  commodity jobber
  người kinh doanh hàng hóa
  exchange jobber
  người kinh doanh ngoại hối
  Stockjobber (Stockjobber)
  người kinh doanh, môi giới, mua bán, đầu cơ chứng khoán
  người môi giới cổ phiếu
  người môi giới hối đoái
  người mua bán chứng khoán
  người thầu lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X