• /´di:lə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người buôn bán
  a dealer in old clothes
  người buôn bán quần áo cũ
  Người chia bài
  Người đối xử, người ăn ở, người xử sự
  a plain dealer
  người chân thực, thẳng thắn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chủ hụi
  người buôn bán

  Kinh tế

  người buôn bán
  arms dealer
  người buôn bán vũ khí
  foreign-exchange dealer
  người buôn bán ngoại thương
  general dealer
  người buôn bán tạp hóa
  primary dealer
  người buôn bán đầu tiên
  scrap dealer
  người buôn bán ve chai
  securities dealer
  người buôn bán chứng khoán
  người buôn bán chứng khoán
  người môi giới (chứng khoán)
  licensed dealer
  người môi giới chứng khoán có môn bài
  nhà buôn
  thương gia
  thương nhân
  licensed dealer
  thương nhân có giấy phép, có môn bài
  retail dealer
  thương nhân bán lẻ
  small dealer
  thương nhân vốn nhỏ
  wholesale dealer
  thương nhân bán sỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X