• /´houl¸seilə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bán buôn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người bán buôn
  nhà phát hành

  Kinh tế

  người bán buôn
  người bán sỉ
  affiliated wholesaler
  người bán sỉ dây chuyền
  full-service wholesaler
  người bán sỉ phục vụ toàn bộ
  general wholesaler
  người bán sỉ bách hóa
  import wholesaler
  người bán sỉ nhập khẩu
  local wholesaler
  người bán sỉ tại địa phương
  mail-order wholesaler
  người bán sỉ qua thư tín
  manufacturing wholesaler
  người bán sỉ ngành chế tạo
  regular wholesaler
  người bán sỉ chính quy
  regular wholesaler
  người bán sỉ chính thức
  special wholesaler
  người bán sỉ chuyên nghiệp
  người buôn sỉ, nhà buôn sỉ
  nhà buôn sỉ
  regional wholesaler
  nhà buôn sỉ trong khu vực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X