• /ni:l/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Quỳ, quỳ xuống ( (cũng) to kneel down)
  to kneel to somebody
  quỳ gối trước ai, quỳ lạy ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quỳ gối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X