• /´kau´tau/

  Thông dụng

  Cách viết khác kotow

  Danh từ

  Sự quỳ lạy, sự cúi lạy sát đất, sự khấu đầu lạy tạ
  (nghĩa bóng) sự khúm núm, sự quỵ luỵ

  Nội động từ

  Quỳ lạy, cúi lạy sát đất, khấu đầu lạy tạ
  (nghĩa bóng) khúm núm, quỵ luỵ
  to kowtow to someone
  quỳ lạy ai; khúm núm quỵ luỵ ai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X