• Cơ khí & công trình

  tựa sắc

  Kỹ thuật chung

  cạnh sắc
  knife-edge straight
  thước có cạnh sắc
  dao tựa
  lưỡi dao
  knife edge file
  giũa hình lưỡi dao
  knife edge of balance beam resting in agate
  lưỡi dao của đòn cân đúng im trên mã não
  knife edge straight edge
  lưỡi dao thẳng
  knife edge straight edge
  lưỡi dao tựa
  knife edge switch
  công tắc lưỡi dao
  knife-edge refraction
  khúc xạ kiểu lưỡi dao
  knife-edge support
  ổ tựa hình lưỡi dao
  lưỡi dao (của cân)
  lưỡi dao (của cần)

  Kinh tế

  sự tăng trưởng mong manh
  tăng trưởng mong manh

  Cơ - Điện tử

  Dao tựa, lưỡi sắc, cạnh sắc

  Dao tựa, lưỡi sắc, cạnh sắc

  Xây dựng

  lưỡi dao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X