• /ri´frækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự khúc xạ, độ khúc xạ; sự bị khúc xạ
  atmospheric refraction
  sự khúc xạ quyển khí
  atomic refraction
  độ khúc xạ quyển khí

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự khúc xạ

  Xây dựng

  sự bị khúc xạ
  sự chiết quang

  Kỹ thuật chung

  khúc xạ
  abnormal refraction
  sự khúc xạ dị thường
  acoustic refraction
  khúc xạ âm thanh
  acoustic refraction
  sự khúc xạ âm thanh
  acoustical refraction
  sự khúc xạ âm
  angle of refraction
  góc khúc xạ
  angular refraction
  sự khúc xạ góc
  astronomical refraction
  sự khúc xạ thiên văn
  axis of refraction
  trục khúc xạ
  caustic by refraction
  tụ quang do khúc xạ
  coastal refraction
  khúc xạ bờ biển
  coastal refraction
  sự khúc xạ bờ biển
  complex index of refraction
  chỉ số khúc xạ phức hợp
  conical refraction
  sự khúc xạ hình nón
  constant of refraction
  hằng số khúc xạ
  double refraction
  sự khúc xạ kép
  electron refraction
  sự khúc xạ điện tử
  electron refraction
  sự khúc xạ electron
  flux refraction
  khúc xạ từ thông
  index of refraction
  hệ số khúc xạ
  knife-edge refraction
  khúc xạ gờ sắc
  knife-edge refraction
  khúc xạ kiểu lưỡi dao
  laws of refraction
  định luật khúc xạ
  method of wave refraction
  phương pháp sóng khúc xạ
  ocular refraction
  khúc xạ mắt
  optical refraction
  sự khúc xạ quang
  plane of refraction
  mặt phẳng khúc xạ
  plane refraction
  mặt phẳng khúc xạ
  ray of refraction
  tia khúc xạ
  refraction angle
  góc khúc xạ
  refraction anomaly
  dị thường khúc xạ
  refraction factor
  hệ số khúc xạ
  refraction grating
  cách tử khúc xạ
  refraction index
  chỉ số khúc xạ
  refraction loss
  tổn hao do khúc xạ
  refraction method
  phương pháp khúc xạ
  refraction no of sound
  sự âm khúc xạ
  refraction of waves
  khúc xạ sóng
  refraction process
  phương pháp khúc xạ
  refraction profile
  biên dạng khúc xạ
  refraction shooting
  sự nổ khúc xạ
  seismic refraction method
  phương pháp địa chấn khúc xạ
  standard refraction
  khúc xạ xhuẩn
  standard refraction
  sự khúc xạ tiêu chuẩn
  sub-refraction
  hạ khúc xạ
  super-refraction
  độ siêu khúc xạ
  super-refraction
  hiện siêu khúc xạ
  super-refraction
  sự siêu khúc xạ
  super-refraction
  tượng siêu khúc xạ
  độ chiết quang
  độ khúc xạ
  hiện tượng khúc xạ
  ánh sáng
  sự khúc xạ

  Giải thích VN: Sự đổi hướng truyền khi qua môi trường khác.

  abnormal refraction
  sự khúc xạ dị thường
  acoustic refraction
  sự khúc xạ âm thanh
  acoustical refraction
  sự khúc xạ âm
  angular refraction
  sự khúc xạ góc
  astronomical refraction
  sự khúc xạ thiên văn
  coastal refraction
  sự khúc xạ bờ biển
  conical refraction
  sự khúc xạ hình nón
  double refraction
  sự khúc xạ kép
  electron refraction
  sự khúc xạ điện tử
  electron refraction
  sự khúc xạ electron
  optical refraction
  sự khúc xạ quang
  standard refraction
  sự khúc xạ tiêu chuẩn

  Kinh tế

  sự khúc xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X