• /rest/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thực vật học) nghỉ ngơi; có vẻ không sinh trưởng; (sinh vật học) không hoạt động tích cực
  resting nerve cell
  tế bào não không hoạt động tích cực

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự nghỉ
  land resting
  sự nghỉ của đất trồng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự kê

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự tựa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X