• /'leibliɳ/

  Toán & tin

  sự tạo nhãn

  Vật lý

  sự gán nhãn

  Kỹ thuật chung

  ghi nhãn
  sự dán nhãn
  sự ghi nhãn
  sự làm nhãn

  Kinh tế

  phí dán nhãn (hàng hóa)
  sự dán nhãn
  descriptive labeling
  sự dán nhãn miêu tả hàng hóa
  grade labeling
  sự dán nhãn phân cấp
  mistake in labeling
  sự dán nhãn sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X