• /´læp¸dʒɔint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghép ráp (đường ray, văn...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ghép
  end-lap joint
  mối ghép chập đầu
  strap lap joint
  sự liên kết có bản ghép
  ráp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X