• /læp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vạt áo, vạt váy
  Lòng
  the baby sat on his mother's lap
  đứa bé ngồi trong lòng mẹ
  Dái tai
  Thung (chỗ trũng giữa hai quả đồi)
  to be in Fortune's lap
  may mắn
  in the lap of gods
  có trời biết
  in the lap of luxury
  trong cảnh xa hoa
  to drop sth in sb's lap
  đổ lỗi cho ai, đổ thừa tại ai, đổ trách nhiệm cho ai
  the last lap
  giai đoạn sau cùng

  Danh từ

  Vật phủ lên một vật khác
  Vòng dây, vòng chỉ (quấn vào một cuộn)
  (thể dục,thể thao) vòng chạy, vòng đua
  (kỹ thuật) tấm nối (đường ray) ( (cũng) half lap)

  Ngoại động từ

  Phủ lên, chụp lên, bọc
  Quấn, cuộn; gói
  to lap something round something
  quấn vật gì chung quanh vật khác
  Vượt hơn một vòng (trong cuộc chạy đua)

  Danh từ

  (kỹ thuật) đá mài

  Ngoại động từ

  (kỹ thuật) mài bằng đá mài

  Danh từ

  Cái liềm, cái tớp
  Thức ăn lỏng (cho chó...)
  Tiếng vỗ bập bềnh (sóng)

  Động từ

  Liếm, tớp (bằng lưỡi)
  Nốc, uống ừng ực
  Vỗ bập bềnh (sóng)
  to lap up everything one is told
  ai nói gì cũng tin

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ghép chồng
  mép dư
  sự di trượt
  sự phủ lên
  vật phủ (lên)

  Dệt may

  lớp bông

  Hóa học & vật liệu

  tấm nối chồng

  Toán & tin

  giao thức LAP

  Giải thích VN: Giao thức LAP là một phần của nhóm giao thức tầng liên kết dữ liệu để đóng gói và truyền dữ liệu thông qua kết nối điểm-điểm. LAP bắt nguồn từ Điều khiển Liên kết Dữ liệu Đồng bộ của IBM (IBM SDLC: IBM Synchronous Data Link Control), IBM đã trình lên ISO để chuẩn hóa. ISO đã phát triển Điều khiển Liên kết Dữ liệu Mức-cao HDLC (High-level Data Link Control) từ giao thức LAP. Sau đó CCITT (bây giờ là ITU) chỉnh sửa HDLC để dùng trong chuẩn mạng chuyển gói X.25 (X.25 packet-switching network standard). Lúc đầu gọi là giao thức LAP, sau đó được cải tiến và gọi là LAPB (LAP Balanced).

  Kỹ thuật chung

  cái nắp
  cái vung
  cuộn băng
  khe mộng
  khe nứt
  nếp gấp
  nếp nhăn
  đá mài
  đường xoi
  lập lách
  lợp
  nối
  mài
  mài rà
  mài nghiền
  mối nối bậc
  mộng
  mộng xoi
  phần ghép chồng
  phủ
  phủ lên nhau
  sự chồng
  rãnh
  rà bột
  sự trùng khớp
  tấm
  tấn
  vật phủ

  Giải thích EN: Any part or member that overlaps another to provide reinforcement.

  Giải thích VN: Một phần hay bộ phận chồng lên phần khác để tạo lực.

  vòng (chạy)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  circle , course , distance , loop , round , tour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X