• /´la:dʒ¸skeil/

  Điện lạnh

  kích cỡ lớn
  quy mô lớn

  Cơ - Điện tử

  (adj) có tỉ lệ xích lớn, có qui mô lớn, có kíchthước lớn

  Xây dựng

  có tỷ lệ lớn, có quy mô lớn, có kích thuớc lớn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X