• /´saizəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác sizeable

  Tính từ

  Có cỡ, khá lớn
  a sizable field
  một cánh đồng khá lớn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  có kích thước lớn
  đáng kể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X