• /kən'sidərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đáng kể, to tát, lớn lao
  a considerable distance
  khoảng cách đáng kể
  considerable expense
  khoản chi tiêu lớn
  Có vai vế, có thế lực quan trọng (người)
  a considerable person
  người quan trọng, người có vai vế

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) số lượng lớn, số lượng đáng kể

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đáng cân nhắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X