• /leitist/

  Thông dụng

  Tính từ, cấp cao nhất của .late

  Muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất
  the latest news
  tin mới nhất
  the latest fashion
  thời trang mới nhất
  at the latest
  muộn nhất là..., trễ nhất là.....

  Toán & tin

  chậm nhất
  muộn nhất

  Kỹ thuật chung

  cuối cùng
  gần nhất
  mới nhất
  latest data
  số liệu mới nhất
  latest technology
  công nghệ mới nhất
  latest version
  phiên bản mới nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X