• //tek'nɔlədʤi//

  Thông dụng

  Danh từ

  Kỹ thuật học; công nghệ học
  the technology of computers
  công nghệ học máy tính
  Thuật ngữ chuyên môn (nói chung)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  qui trình kỹ thuật

  Cơ - Điện tử

  Công nghệ, công nghệ học

  Điện

  thuật ngữ chuyên môn

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật
  anti-copying technology (software)
  kỹ thuật chống copy
  anti-copying technology (software)
  kỹ thuật chống sao chép
  application technology satellite ATS
  vệ tinh áp dụng kỹ thuật
  attitude control technology
  kỹ thuật điều khiển định hướng
  by-pass technology
  kỹ thuật đường vòng
  compression technology
  kỹ thuật nén
  connection technology
  kỹ thuật kết nối
  digital technology
  kỹ thuật digital
  digital technology
  kỹ thuật bằng số
  encryption technology
  kỹ thuật mã hóa
  Engineering, Technology, and Quality (ET&Q)
  Kỹ thuật, Công nghệ và Chất lượng
  image compression technology
  kỹ thuật nén ảnh
  limits of technology
  hạn chế về kỹ thuật
  new technology
  kỹ thuật mới
  NIST (NationalInstitute Of Standards And Technology)
  Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ)
  object technology
  kỹ thuật đối tượng
  object technology
  kỹ thuật hướng đối tượng
  Office of Engineering and Technology (FCC)
  Văn phòng kỹ thuật và Công nghệ (FCC)
  Office of Engineering and Technology (FCC) (OET)
  Văn phòng Thiết kế kỹ thuật và Công nghệ (FCC)
  push technology
  kỹ thuật đẩy
  soil technology
  kỹ thuật công tác đất
  solar technology
  kỹ thuật mặt trời
  space technology
  kỹ thuật không gian
  space technology
  kỹ thuật vũ trụ
  Space Technology Programme-STP
  chương trình kỹ thuật không gian
  supporting technology programme
  chương trình hỗ trợ kỹ thuật
  technology cost
  chi phí kỹ thuật
  technology revolution
  cuộc cách mạng kỹ thuật
  technology standardization
  tiêu chuẩn kỹ thuật
  technology transfer
  chuyển giao kỹ thuật
  vacuum technology
  kỹ thuật chân không
  voice processing technology
  kỹ thuật xử lý tiếng nói
  voice recognition technology
  kỹ thuật nhận dạng tiếng nói
  qui trình
  construction technology
  qui trình thi công
  design technology
  qui trình thiết kế
  operating technology
  qui trình vận hành

  Kinh tế

  công nghệ
  cost of technology
  chi phí công nghệ
  export of technology
  xuất khẩu công nghệ
  high technology
  công nghệ tiên tiến
  intermediate technology
  công nghệ trung gian
  latest technology
  công nghệ mới nhất
  leading edge technology
  công nghệ mũi nhọn
  manufacturing technology
  công nghệ chế tạo
  technology adapting
  sự thích nghi với công nghệ có sẵn
  technology inventing
  sáng tạo công nghệ mới
  Technology Policy for Growth
  chính sách công nghệ cho tăng trưởng
  technology transfer
  chuyển giao công nghệ
  technology transfer
  chuyển nhượng công nghệ
  transfer of technology
  chuyển giao công nghệ
  transfer of technology
  sự chuyển giao công nghệ, kĩ thuật
  công nghệ (học)
  công nghệ học
  công nghiệp
  high technology industry
  công nghiệp kỹ thuật cao
  market in industrial technology
  thị trường kỹ thuật công nghiệp
  technology intensive industry
  công nghiệp thâm dụng kỹ thuật
  technology-based industry
  công nghiệp kỹ thuật
  technology-based industry
  công nghiệp lấy nền tảng kỹ thuật
  technology-intensive industry
  công nghiệp tham dụng kỹ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X