• /´lɔrəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây nguyệt quế
  laurel wreath
  vòng nguyệt quế
  ( số nhiều) vinh dự, vinh hiển, quang vinh
  to win (gain, reap) laurels
  thắng trận; công thành danh toại
  to look to one's laurels
  lưu tâm bảo vệ vinh dự đã đạt được; phòng ngừa kẻ địch
  to rest on one's laurels
  thoả mãn với vinh dự đã đạt được

  Ngoại động từ

  Đội vòng nguyệt quế cho (ai)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  accolade , honor , kudos

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X