• [ri:p]

  Thông dụng

  Động từ

  Gặt (lúa...)
  Thu về, thu hoạch, hưởng
  to reap laurels
  công thành danh toại, thắng trận
  to reap profit
  thu lợi; hưởng lợi
  sow the wind and reap the whirlwind

  Xem sow

  to reap where one has not sown
  không làm mà hưởng; ngồi mát ăn bát vàng
  we reap as we sow
  gieo gì gặt nấy; ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gặt (lúa)
  thu hoạch

  Nguồn khác

  • reap : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  plant , sow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X