• /'æk±leid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ôm hôn, sự gõ nhẹ sống gươm lên vai (khi phong tước)
  (âm nhạc) dấu gộp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Một cách trang trí cửa dạng hai đường xoi hình chữ S

  Giải thích EN: A decorative molding in the form of two ogee curves meeting above a window or doorway.

  Giải thích VN: Một vật trang trí ở dạng hai đường xoi hình chữ S gặp nhau phía trên cửa sổ hoặc cửa ra vào.

  Kỹ thuật chung

  dấu ngoặc nhọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X