• /´leðəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Như da; dai như da (thịt...)
  leathery beef
  thịt bò dai như da


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  soft , supple

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X