• /ˈletɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rau diếp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  rau diếp
  cabbage lettuce
  rau diếp cải
  cos lettuce
  rau diếp lá dài
  crisp-head lettuce
  rau diếp cải
  head lettuce
  rau diếp cải
  leaf lettuce
  rau diếp lá
  romaine lettuce
  rau diếp lá dài
  rau salat

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cash , currency , lucre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X