• Thông dụng

  Danh từ

  Chu kỳ cuộc sống

  Toán & tin

  chu kì đời sống

  Xây dựng

  vòng sống

  Y học

  chu kỳ sống

  Kỹ thuật chung

  thời hạn phục vụ
  vòng đời
  Product life Cycle (PLC)
  vòng đời của sản phẩm
  system life cycle
  vòng đời hệ thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X