• Xây dựng

  Trạng thái giới hạn

  Kỹ thuật chung

  trạng thái giới hạn
  cracking limit state
  trạng thái giới hạn về nứt
  cracking limit state
  trạng thái giới hạn vết nứt
  critical limit state
  trạng thái giới hạn tới hạn
  extreme event limit state
  trạng thái giới hạn đặc biệt
  fire limit state
  trạng thái giới hạn cháy
  limit state criterion
  tiêu chuẩn trạng thái giới hạn
  limit state of cracking
  trạng thái giới hạn về nứt
  service limit state
  trạng thái giới hạn sử dụng
  strength limit state
  trạng thái giới hạn cường độ
  ultimate limit state
  trạng thái giới hạn cực hạn
  ultimate limit state
  trạng thái giới hạn cuối cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X