• /'krækiŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) crackinh

  Tính từ

  Xuất sắc, cừ khôi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bẻ gãy
  cracking

  Giải thích EN: A refining process that decomposes and recombines molecules of organic compounds, especially hydrocarbons, by using heat, to form molecules that are suitable for motor fuels, monomers, and petrochemicals. Giải thích VN: Một quy trình tinh luyện phân hủy và kết hợp các phân tử của các hỗn hợp hữu cơ, đặc biệt là hydrocarbon, bằng cách dùng nhiệt, tạo nên các phân tử phùhợp với các loại dầu cho mô tô, hóa dầu.

  catalytic cracking
  cracking xúc tác
  catalytic cracking process
  phương pháp cracking xúc tác
  catalytic cracking process
  quá trình cracking xúc tác
  cracking coil
  cuộn dây cracking
  cracking plant
  phân xưởng cracking
  cracking plant
  thiết bị cracking
  cracking process
  quá trình cracking
  cracking reactor
  lò phản ứng cracking
  cracking residuum
  cặn cracking
  cracking still
  chưng cất bằng cracking
  cracking still
  lò cracking
  Dubbs cracking plant
  máy cracking Dubbs
  Fleming cracking process
  quy trình cracking Fleming
  fluid catalytic cracking
  cracking xúc tác tầng sôi
  gyro cracking process
  quá trình cracking gyro
  Houdry fixed-bed catalytic cracking
  phương pháp cracking Houdry
  jenkins cracking process
  quá trình cracking jenkins
  Kellogg cracking process
  quá trình cracking Kellogg
  liquid phase cracking
  cracking pha lỏng
  microspheroidal cracking catalyst
  chất xúc tác cracking vi cầu
  moving bed catalytic cracking
  cracking xúc tác tầng di động
  moving-bed catalytic cracking
  cracking có xúc tác dùng phương pháp di chuyển các luồng
  non-residue cracking
  cracking không để lại bã
  nonresidium cracking process
  quá trình cracking tới hết
  selective cracking
  cracking lựa chọn
  selective cracking process
  quá trình cracking chọn lọc
  steam cracking
  cracking bằng hơi nước
  steam cracking
  cracking dùng hơi nước (lọc dầu)
  thermal cracking
  cracking nhiệt
  thermal cracking
  cracking nhiệt (lọc dầu)
  crackinh (lọc dầu)

  Kỹ thuật chung

  nứt
  nứt rạn
  sự làm nứt
  sự nứt
  sự rạn
  sự rạn nứt
  sự tạo vết nứt
  vết nứt
  vết rạn

  Địa chất

  sự rạn nứt, sự vỡ, crackinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X