• Hóa học & vật liệu

  công ty hữu hạn

  Kinh tế

  công ty hữu hạn

  Giải thích VN: Hình thức kinh doanh thông dụng nhất ở Anh, công ty đăng ký theo đạo luật công ty có thể so sánh với tổng công ty (incorporation-liên hiệp công ty) theo đạo luật tiểu bang ở Mỹ. Viết tắt : Ltd hay PLC. LIMITED DISCRETION : Tự do quyết định có giới hạn. Thỏa hiệp giữa broker và khách hàng cho phép broker thực hiện một số mua bán nào đó mà không cần hỏi ý kiến khách hàng-Thí dụ, bán một vị thế hợp đồng option đến ngày đáo hạn hay bán một chứng khoán vừa mới có tin không thuận lợi.

  public limited company
  công ty hữu hạn cổ phần công khai
  công ty trách nhiệm hữu hạn
  private limited company
  công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X