• Toán & tin

  chiều dài của dòng

  Điện

  chiều dài đường dây
  overhead line length
  chiều dài đường dây trên không

  Kỹ thuật chung

  độ dài dòng
  Total Scanning Line-Length (TLL)
  tổng độ dài dòng quét
  Usable Scanning Line-Length (ULL)
  độ dài dòng quét sử dụng được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X