• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (truyền hình) bộ phân hình
  (truyền hình) sự phân hình
  Sự quét (máy rađa)

  Tính từ

  (truyền hình) phân hình
  Quét (máy rađa)

  Y học

  sự quét bằng chùm tia điện tử
  sự xem xét kỹ một địa điểm

  Điện

  sự quét hình

  Kỹ thuật chung

  quét

  Giải thích VN: Là quá trình chuyển dữ liệu thành dạng raster nhờ thiết bị là máy quét. Một số máy quét có phần mềm để chuyển dữ liệu raster sang dạng vector.

  alternate link scanning
  sự quét dòng luân phiên
  automatic scanning receiver
  máy thu quét tự động
  automatic scanning receiver
  máy thu tự quét
  axial scanning
  sự quét dọc trục
  batch scanning
  quét lô
  batch scanning
  sự quét theo lô
  beam scanning
  sự quét chùm tia
  bidirectional scanning
  sự quét hai chiều
  circular scanning
  sự quét vòng
  coarse scanning
  sự quét sơ bộ
  coarse scanning
  sự quét thô
  conical scanning
  sự quét hình nón
  contact scanning
  sự quét tiếp xúc
  delayed scanning
  sự quét trễ
  direct scanning
  sự quét trực tiếp
  directional scanning antenna
  dây trời quét hướng tính
  directional scanning antenna
  ăng ten quét hướng tính
  disk scanning
  sự quét đĩa
  dot interlace scanning
  sự quét đan xen điểm
  duplex scanning
  sự quét song công
  electric scanning
  quét điện (ở rađa)
  electric scanning
  sự quét điện
  electrical scanning
  sự quét bằng điện
  electron beam scanning
  sự quét chùm điện tử
  electron scanning
  sự quét điện tử
  electronic scanning
  sự quét điện tử
  electronic scanning antenna
  dây trời quét điện tử
  electronic scanning antenna
  ăng ten quét điện tử
  electrostatic scanning
  sự quét tĩnh điện
  film optical scanning device for input to computers
  thiết bị quét phim để nhập vào máy tính
  film scanning
  sự quét phim
  flat-bed scanning
  sự quét thẳng
  frequency scanning
  sự quét tần số
  front scanning
  sự quét mặt trước
  helical scanning
  quét xoắn ốc
  helical scanning
  sự quét xoắn ốc
  high-velocity scanning
  quét vận tốc cao
  horizontal scanning
  sự quét ngang
  immersion scanning
  quét nước
  indirect scanning
  quét gián tiếp
  indirect scanning
  sự quét gián tiếp
  interlace scanning
  sự quét xen kẽ
  interlaced scanning
  quét xen kẽ
  interlaced scanning
  sự quét xen kẽ
  intermittent scanning
  quét gián đoạn
  intermittent scanning
  sự quét không liên tục
  laser scanning power
  công suất quét tia laze
  line scanning
  quét dòng
  line scanning
  sự quét dòng
  line scanning
  sự quét mành
  line-interlaced scanning
  sự quét xen dòng
  linear scanning
  sự quét tuyến tính
  Linear Self Scanning Sensor (LISS)
  bộ cảm biến tự quét tuyến tính
  low-velocity scanning
  sự quét chậm
  magnetic scanning
  sự quét từ
  mark scanning
  quét dấu hiệu
  mark scanning
  quét điểm
  mark scanning
  quét ký hiệu đánh dấu
  mark scanning
  sự đọc quét dấu hiệu
  mark scanning
  sự quét dấu hiệu
  mark scanning
  sự quét nhãn
  measuring data scanning
  sự quét dữ liệu đo
  Multispectral Electronic Self-Scanning Radiometer (MESSR)
  bức xạ kế tự quét đa phổ điện tử
  multispiral scanning disc
  đĩa quét xoắn nhiều lần
  multispiral scanning disk
  đĩa quét xoắn nhiều lần
  Near-Field Scanning Optical Microscopy (NSOM)
  kỹ thuật kính hiển vi quang học quét cận trường
  near-field scanning technique
  kỹ thuật quét trường gần
  negative scanning
  sự quét âm bản
  NSOM (scanningnear field optical)
  quang học quét trường gần
  optical scanning
  quét quang học
  optical scanning
  sự quét quang
  optical scanning device
  bộ quét
  orthogonal scanning
  sự quét vuông góc
  oscillatory scanning
  sự quét dao động
  parallel scanning
  sự quét song song
  photoelectric scanning
  sự quét quang điện
  photon scanning tunneling microscope (PSTM)
  kính hiển vi tunen quét photon
  push-pull scanning
  sự quét đẩy kéo
  quadruple scanning
  sự quét bốn lần
  radar scanning
  sự quét rađa
  raster scanning
  quét mành
  raster scanning
  sự quét mành
  rectangular scanning
  sự quét hình chữ nhật
  rectilinear scanning
  sự quét vuông góc
  scanning antenna
  ăng ten quét
  scanning aperture
  khẩu độ quét
  scanning area
  vùng quét
  scanning Auger microscope
  kính hiển vi Auger quét
  scanning auger microscopy
  hiển vi học Auger quét mành
  scanning beam
  dòng quét
  scanning beam
  tia quét
  scanning capacitance microscopy
  hiển vi học điện dung quét
  scanning chemical potential
  thế hóa quét
  scanning chemical potential microscope (SCPM)
  kính hiển vi thế hóa quét
  scanning circuit
  mạch quét
  scanning control
  điều khiển quét
  scanning control
  sự điều khiển mạch quét
  scanning cycle
  chu kỳ quét
  scanning cycle
  chu trình quét
  scanning density
  mật độ quét
  scanning device
  bộ quét
  scanning device
  bộ quét quang
  scanning device
  dụng cụ quét
  scanning device
  thiết bị quét
  scanning Doppler radar
  rađa Doppler quét
  scanning dot
  điểm quét
  scanning electron beam
  chùm điện tử quét
  scanning electron beam
  tia điện tử quét
  scanning electron beam system
  hệ tia electron quét
  scanning electron microscope
  kính hiển vi điện tử quét
  Scanning Electron Microscope (SEM)
  kính hiển vi quét điện tử
  scanning electron microscopy (SEM)
  hiển vi học điện tử quét
  Scanning Electron Microscopy with Polarization Analysis (SEMPA)
  kỹ thuật hiển vi quét điện tử có phân tích cực tính
  scanning element
  phần tử quét
  scanning error
  lỗi quét
  scanning field
  mành quét
  scanning gap
  khe quét
  scanning head
  đầu quét
  scanning interlace system
  hệ quét đan xen
  scanning interlace system
  hệ quét xen kẽ
  scanning interval
  khoảng thời gian quét
  scanning ion conductance microscope (SICM)
  kính hiển vi độ dẫn iôn quét
  scanning ion microscopy
  hiển vi học ion quét
  scanning laser
  laze quét
  scanning laser beam
  chùm laze quét
  scanning laser Doppler velocimeter
  tốc độ Doppler quét bằng tia Lazer
  scanning line
  dòng quét
  scanning line frequency
  tần số dòng quét
  scanning loss
  tổn hao do quét (ở rađa)
  scanning method
  phương pháp quét
  Scanning Multi-channel Microwave Radiometer (SMMR)
  máy đo phát xạ viba đa kênh kiểu quét
  Scanning Near Field Optical Microscope (SNOM)
  kính hiển vi quang học quét cận trường
  scanning near-field optical microscopy (NSOM, SNOM)
  hiển vi quang học quét trường gần
  scanning pattern
  màng quét
  scanning pitch
  bước quét
  scanning process
  quá trình quét
  scanning radiometer
  bức xạ kế quét
  scanning range
  khoảng quét
  scanning range
  dải quét
  scanning rate
  tốc độ quét
  scanning rate
  tốc độ quét (rađa)
  scanning receiver
  máy thu thám quét
  scanning resolution
  độ phân giải quét
  Scanning Scatterometer (SCANSCAT)
  máy đo tán xạ quét
  scanning sensor
  bộ phát hiện quét
  scanning sensor
  bộ tách sóng quét
  scanning slit
  khe hở quét (vết âm thanh chụp trên phim)
  scanning software
  phần mềm quét
  scanning sonar
  quét âm thanh/ quét siêu âm
  scanning spectrometer
  trắc phổ kế quét
  scanning speed
  tốc độ quét
  scanning spot
  điểm quét, vết quét
  scanning spot
  vết quét
  scanning spot beam
  chùm tạo vết quét
  scanning spot control
  sự điều khiển vết quét
  scanning standards
  tiêu chuẩn quét
  scanning switch
  công tắc quét
  scanning switch
  thiết bị chuyển mạch quét
  scanning thermal profiler
  máy (vẽ) profin quét nhiệt
  scanning transmission electron microscope (STEM)
  kính hiển vi điện tử truyền qua quét
  scanning tunneling microscope
  kính hiển vi xuyên hầm quét
  scanning velocity
  vận tốc quét
  scanning yoke
  bộ quét
  segmented scanning
  sự quét phân đoạn
  SEM (scanningelectron microscopy)
  hiển vi học điện tử quét
  sequential scanning
  sự quét tuần tự
  slit scanning
  sự quét khe
  spiral scanning
  quét theo đường xoắn ốc
  spiral scanning
  sự quét theo mặt xoắn ốc
  television scanning
  sự quét truyền hình
  Total Scanning Line-Length (TLL)
  tổng độ dài dòng quét
  transverse scanning recorder
  máy ghi quét ngang
  twin-interlaced scanning
  sự quét xen kẽ kép
  Usable Scanning Line-Length (ULL)
  độ dài dòng quét sử dụng được
  vector scanning
  sự quét vectơ
  vertical scanning
  sự quét dọc
  sự lấy mẫu
  sự phân tích ảnh
  sự quét
  alternate link scanning
  sự quét dòng luân phiên
  axial scanning
  sự quét dọc trục
  batch scanning
  sự quét theo lô
  beam scanning
  sự quét chùm tia
  bidirectional scanning
  sự quét hai chiều
  circular scanning
  sự quét vòng
  coarse scanning
  sự quét sơ bộ
  coarse scanning
  sự quét thô
  conical scanning
  sự quét hình nón
  contact scanning
  sự quét tiếp xúc
  delayed scanning
  sự quét trễ
  direct scanning
  sự quét trực tiếp
  disk scanning
  sự quét đĩa
  dot interlace scanning
  sự quét đan xen điểm
  duplex scanning
  sự quét song công
  electric scanning
  sự quét điện
  electrical scanning
  sự quét bằng điện
  electron beam scanning
  sự quét chùm điện tử
  electron scanning
  sự quét điện tử
  electronic scanning
  sự quét điện tử
  electrostatic scanning
  sự quét tĩnh điện
  film scanning
  sự quét phim
  flat-bed scanning
  sự quét thẳng
  frequency scanning
  sự quét tần số
  front scanning
  sự quét mặt trước
  helical scanning
  sự quét xoắn ốc
  horizontal scanning
  sự quét ngang
  indirect scanning
  sự quét gián tiếp
  interlace scanning
  sự quét xen kẽ
  interlaced scanning
  sự quét xen kẽ
  intermittent scanning
  sự quét không liên tục
  line scanning
  sự quét dòng
  line scanning
  sự quét mành
  line-interlaced scanning
  sự quét xen dòng
  linear scanning
  sự quét tuyến tính
  low-velocity scanning
  sự quét chậm
  magnetic scanning
  sự quét từ
  mark scanning
  sự quét dấu hiệu
  mark scanning
  sự quét nhãn
  measuring data scanning
  sự quét dữ liệu đo
  negative scanning
  sự quét âm bản
  optical scanning
  sự quét quang
  orthogonal scanning
  sự quét vuông góc
  oscillatory scanning
  sự quét dao động
  parallel scanning
  sự quét song song
  photoelectric scanning
  sự quét quang điện
  push-pull scanning
  sự quét đẩy kéo
  quadruple scanning
  sự quét bốn lần
  radar scanning
  sự quét rađa
  raster scanning
  sự quét mành
  rectangular scanning
  sự quét hình chữ nhật
  rectilinear scanning
  sự quét vuông góc
  segmented scanning
  sự quét phân đoạn
  sequential scanning
  sự quét tuần tự
  slit scanning
  sự quét khe
  spiral scanning
  sự quét theo mặt xoắn ốc
  television scanning
  sự quét truyền hình
  twin-interlaced scanning
  sự quét xen kẽ kép
  vector scanning
  sự quét vectơ
  vertical scanning
  sự quét dọc
  sự quét ảnh
  sự quét anten

  Xây dựng

  quét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X