• Toán & tin

  giãn cách đường

  Xây dựng

  khoảng trống giữa các đường
  inter-line spacing
  khoảng trống giữa (các) đường

  Kỹ thuật chung

  khoảng cách giữa các dòng
  giãn cách dòng
  Select Line Spacing
  chọn giãn cách dòng
  Set Line Spacing (SLS)
  lập giãn cách dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X