• /si´lekt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tuyển, được lựa chọn
  Kén chọn; dành riêng, chỉ nhận một số người nào đó (về một hội, tổ chức...)
  a select group of top scientists
  một nhóm chọn lọc những nhà khoa học hàng đầu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hay kén chọn, khó tính

  Ngoại động từ

  Lựa chọn, chọn lọc, tuyển chọn (cái tốt nhất, cái phù hợp nhất)
  to select a gift
  chọn một tặng phẩm
  to select a candidate
  tuyển chọn một thí sinh

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chọn, lựa

  Xây dựng

  chọn lọc, lựa chọn, tuyển chọn

  Cơ - Điện tử

  (v) chọn lọc, lựa chọn,tuyển chọn

  Điện lạnh

  chọn (lọc)

  Kỹ thuật chung

  chọn lọc
  fast select facility
  dịch vụ chọn lọc nhanh
  lọc lựa
  lựa
  lựa chọn
  bank select
  lựa chọn khối
  fast select
  lựa chọn nhanh
  fast select
  sự lựa chọn nhanh
  full select
  sự lựa chọn hoàn toàn
  page select
  sự lựa chọn trang
  select function
  chức năng lựa chọn
  Select Graphics
  lựa chọn đồ họa
  select visible cells
  lựa chọn ô hiện rõ
  select/ omit field
  trường lựa chọn/ bỏ qua
  tuyển chọn

  Kinh tế

  chọn
  select dealer agreement
  hợp đồng nhà kinh doanh được chọn
  chọn lọc
  tuyển chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X