• /´linsi:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạt lanh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hạt lanh

  Giải thích EN: The seed of the flax plant, Linum usitatissimum, the source of linseed oil. Giải thích VN: Hạt của cây lanh, Linum usitatissimum, nguyên liệu của dầu hạt lanh.

  boiled linseed oil
  dầu hạt lanh đun sôi
  linseed cake
  bánh khô hạt lanh
  linseed oil
  dầu hạt lanh

  Kinh tế

  hạt lanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X