• /´likwi¸deitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thanh toán

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người thanh lý
  liquidator in bankruptcy
  người thanh lý phá sản
  provisional liquidator
  người thanh lý tạm thời (do tòa án chỉ định)
  thanh toán viên
  thanh lý viên
  provisional liquidator
  thanh lý viên tạm thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X