• /ˈbæŋkrʌptsi, ˈbæŋkrəpsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vỡ nợ, sự phá sản
  Sự mất hoàn toàn (danh sự, tiếng tăm...)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  phá sản

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phá sản

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đóng cửa vì khánh tận
  phá sản
  sự phá sản
  sự vỡ nợ
  vỡ nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X