• /prəˈviʒənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tạm, tạm thời, lâm thời, nhất thời
  provisional goverment
  chính phủ lâm thời

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tạm thời

  Cơ - Điện tử

  (adj) tạm, tạm thời

  Cơ khí & công trình

  tạm thời

  Kỹ thuật chung

  tạm

  Kinh tế

  tạm định
  provisional quota
  hạn ngạch tạm định
  tạm thời
  provisional attachment
  sự tịch biên tạm thời
  provisional attachment
  sự tịch thu tài sản tạm thời
  provisional budget
  ngân sách tạm thời
  provisional capital
  vốn tạm thời
  provisional duties
  các chức vụ tạm thời
  provisional invoice
  hóa đơn tạm thời
  provisional liquidator
  người thanh lý tạm thời (do tòa án chỉ định)
  provisional liquidator
  thanh lý viên tạm thời
  provisional measures
  các biện pháp tạm thời
  provisional service
  dịch vụ tạm thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X