• /´litərit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có học; hay chữ
  Biết đọc biết viết

  Danh từ

  Người học thức, người hay chữ
  patriotic literates
  giới sĩ phu yêu nước
  Người biết đọc biết viết

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  học giả

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X