• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có học, hay chữ, thông thái
  Có chữ in, có chữ viết vào...
  (thuộc) văn chương, (thuộc) văn học

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X